image

image

Monday, July 2, 2012

TAUHID

Tauhid (bahasa Arab: توحيد) merupakan konsep monoteisme Islam yang mempercayai bahawa Tuhan itu hanya satu. Tauhid ialah asas Aqidah. Dalam bahasa Arab, "Tauhid" bermaksud "penyatuan", sedangkan dalam Islam, "Tauhid" bermaksud "menegaskan penyatuan dengan Allah".

 Tauhid menurut bahasa ertinya mengetahui dengan sebenarnya Allah itu Ada lagi Esa. Menurut istilah, tauhid ialah satu ilmu yang membentangkan tentang wujudullah (adanya Allah) dengan sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz (harus), dan membuktikan kerasulan para rasul-Nya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubung dengan perkara-perkara sam’iyat, iaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan Hadis dengan yakin.

Sebahagian ulama mentakrifkan ilmu tauhid sebagai berikut:
"Ilmu tauhid ilmu yang menerangkan hukum-hukum syarak dalam bidang i’tiqad yang diperoleh dari dalil-dalil yang qat’i (pasti) yang berdasarkan ketetapan akal, Al-Quran dan Hadis."

.....................................................................................................................................................
 Kalimah tauhid membawa pengertian mengetahui, berikrar, mengakui dan mempercayai bahawa sesungguhnya sembahan yang benar dan berhak disembah ialah Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT)  semata-mata. Selain daripada-Nya, sama sekali tidak benar dan tidak berhak disembah. Penghayatan kalimah itu meliputi berikrar dengan hati, menyatakan dengan lidah dan membuktikan dengan perbuatan.

...........................................................................................................................................................

Pengertian Tauhid
Mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .
Pengertian Iman
Keyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota. 

...............................................................................................................................
 
 asalnya hanya DIA, 
kemudian ...............
kemudian ...................
kemudian ................
DIA menciptakan sekalian makhluk, agar ciptaan terbaikNYA, mahu kenal serta Ingat, akan janji janji yang telah di lakukan oleh ROH, sewaktu hendak ditiupkanNya kedalam jasad manusia, dan dengannyalah manusia Hidup.


ESA nya telah di sah kan
ESA nya telah di saksikan


seterusnya, apabila di lahirkan, bertubuh kecil molek, dalam Fitrah kebaikan


maka TAUHID ialah, meng ESA kan Allah
yang baik itu dari Allah
yang lemah itu daripada kelalaian diriku, ampuni ya Allaah
hamba bermohon, kurniakanlah kebaikan pada kami, dan hilangkanlah gangguan gangguan yang negatif daripada kami


Rasulullah SAW di bedah, di sucikan dengan air zam zam, subhanallah


awaludin makrifatulloh - Tauhid pada advance mode, tak dapat di tuliskan, subhanallah


semuga terhindar dari persangkaan


inshallah
subhanallah

No comments:

Post a Comment