image

image

Tuesday, November 30, 2010

BERAT kecuali khusyuk

ikhlas mengaku depan-NYA bahawa saya tak khusyuk

takut pula kalau kalau kita dah beramal ibadat...tapi tak diterima..


nak khusyuk solat tricknya, kena duduk menunggu masuk waktu,
masa menunggu itu sebutlah Allah dalam hati lapang dada
hanya Allah dalam hati at least 10 minutes before solat

kita telah di sibukkan oleh keduniaan, dengan jadual kuliah, kerja
bukan tak boleh masbuk
tapi mahukan Ikhlas kena usahakan

allah...
terkesan dihati...minta diri...

sebenarnya cerita ni ada dalam hadis
lihat hadis 7 golongan yg mendapat perlindungan arash Allah
sewaktu tiada lagi perlindungan
pemuda yg sentiasa ingat masjid,
ingat waktu solat
khusyuklah dia, bila keluar masjid, teringat ingat masjid

jika wanita tempat solat dalam bilik dalam rumah
tentu teringat ingat tempat solat, selamatlah diri, taklah suka keluar rumah sia sia

maha halus meliputi,
Allah sebab tu jika terlambat, di larang tergesa gesa untuk mendatangi solat

pe ra saan

halus mengingat Allah malu dak kepada Allah,
dia kata jangan tergesa gesa, kita lari pasai apa?

jujurlah malu lah dengan Allah, takkan patuk ayam je

malulah, tak ingat Allah, duk ingat dunianya malulah

sebahagian iman (malulah nak cerita)

semuga Khusyuk lah

Saturday, November 27, 2010

kepadaMU aku .........................

- Ayat kelima (IYYAKA NA’BUDU WA IYYAKA NASTA`IN).
Maksudnya : Hanya kepada Engkaulah kami menyembah
dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

`Iyyaka na’budu’- Makna ayat ini seperti kata Ibn Abbas : Kami ibadah kepada-Mu dan tidak ibadah kepada yang lain. Didahulukan kalimah `kepadamu’ daripada kalimah `kami ibadah’, bertujuan kesungguhan prihatin dan orang Arab mendahulukan yang paling penting daripada yang penting seperti jawapan al-Qurtubi. Didahulukan yang kena buat (maf`ul) daripada perbuatan memberi maksud terbatas dan takhsis kepada ini sahaja.
Dalam ibarat yang lain – Ya Allah kepada-Mu saja kami ibadah dan kepada-Mu sahaja kami minta tolong. Bahasa yang digunakan adalah ramai – kami ibadah dan kami minta tolong, sedangkan mungkin pelaku ibadah seorang saja.

Abi Su’ud berkata : Ini kerana pengiktirafan hamba betapa lalai dan cuainya dia ketika berdepan di pintu Raja segala Raja (Allah) yang dimintanya pertolongan hidayah secara perseorangan, seolah-olah dia berkata :
Hai Tuhan, aku hamba yang fakir lagi hina tidak layak untuk munajat-Mu secara bersendirian. Justeru aku sertakan bersama ahli tauhid dan aku berdoa bersama mereka, justeru terimalah doaku bersama mereka. Ini kerana kami semua ibadah kepada-Mu dan meminta pertolongan dengan-Mu.
Syeikh Abdullah Sirajuddin dalam tafsirnya menambah sebab yang lain, iaitu digunakan `kami’ pada ibadah dan meminta tolong sebagai iklan betapa berhajatnya semua untuk ibadah kepada Allah yang menciptakan mereka.

Ibadah pada bahasa ialah kehinaan, ketundukan dan kepatuhan.
Pada syarak pula ialah:
- Perlaksanaan hamba segala perbuatan dan perkataan yang disyariatkan Allah dengan disertakan ketaatan dan ketundukan untuk Tuhannya.

- Ibn Khatir mendefinisikan ibadah pada syarak dengan ibarat daripada himpunan kesempurnaan kasih sayang, tunduk dan takut.

- Ibn Jarir mendefinisikan ibadah ialah, taat, tunduk, patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah s.w.t.; mengakui dan meyakini bahawa Allah sahajalah yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan, tunduk patuh, merendah diri, takut dan mengharap.

- Al-Alusi pula mendefinisikan ibadah ialah, tahap tertinggi daripada segala ketundukan dan kepatuhan yang tidak mungkin berlaku dari segi syarak dan akal mengerjakan ibadah selain-Nya.

Ibadah diasaskan kepada beberapa faktor:
- Ma’rifah kepada Allah dan iktikad keEsaannya.
- Taat kepada Allah dengan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang melalui Rasulullah s.a.w.
- Pemerhatian bahawa kesemuanya itu bagi melaksanakan kewajipan hak Allah seperti hadis Muaz yang bersama Rasulullah s.a.w. ditanya tentang hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah.

Rahsia ibadah dan kesannya:
Terdapat banyak kelebihan ibadah, antaranya:
- Menghampirkan diri kepada Allah.
- Dengan beribadah, hati, roh dan jasad hamba menjadi sebati dalam ketaatan.
- Dengan beribadah dapat menukar pengabdian yang umum kepada yang khusus.
- Dengan beribadah hamba berada dalam pemeliharaan Tuhan.
- Mendapat kegembiraan daripada Allah.
- Mendapat keamanan daripada Allah.
- Dapat mengecapi kemanisan iman.

`Iyyaka nasta`in’- Oleh kerana hamba semuanya fakir dan berhajat kepada Allah Yang Maha Kaya, Kuasa dan Sempurna, justeru permintaan hendaklah diadukan kepada-Nya juga.
Hadis Mu’az, Nabi bersabda : “Ya Mu`az, aku kasih kepadamu, aku wasiatkan supaya jangan kamu tinggalkan selepas solat doa ini,
`Ya Allah tolonglah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan baik dalam beribadah kepada-Mu’.” (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Meminta doa dan pertolongan kepada Allah merupakan arahan Allah dan Rasul-Nya melalui nas-nas al-Quran dan hadis.

Hikmah didahulukan ibadah daripada meminta tolong ialah:
- Ibadah adalah hak Allah, sedangkan meminta tolong adalah permintaan mereka.
- Doa yang didahulukan dengan ibadah amat mustajab, seperti doa orang berbuka puasa ketika berbuka adalah mustajab kerana ia dilakukan selepas beribadah, iaitu ibadah puasa.
- Ibadah merupakan amanah yang besar yang dipikul oleh manusia, meminta tolong kepada Allah nescaya Allah menolongnya sehingga dapat ditunaikan hak ibadah dan dapat keluar daripada kezaliman dan kejahilan.
- Konsep ibadah merupakan asal matlamat ciptaan jin dan manusia, justeru perlaksanaannya dengan meminta doa dan meminta pertolongan kepada Allah hingga akhir hayat.

Saturday, November 20, 2010

cara untuk FAHAM

bagaimanakah cara nabi memahamkan sahabat sahabat baginda?

Allah pernah menyatakan kepada nabi SAW, kamu hanya menyampaikan kebenaran, AKU lah yang memberikan hidayah

Hidayah itu milik Allah. Hidayah Taufiq

Bayan, keterangan, menyampaikan kebenaran itu tugas manusia

yang memberi Faham adalah Allaah

sahabat baginda, berkata: kami Dengar dan Taat
sahabat nabi SAW, menyerahkan diri mereka kepada nabi SAW
setiap kali nabi tanya
kamu tahu idak?

sahabat jawab; Allaah dan Rasul NYA lebih mengetahui
sebab itu mereka boleh dengar dan taat, amal menjadikan mereka bertambah yakin

nabi pula waktu malaikat tanya, tahukah apa itu islam, iman, ihsan
nabi jawab, yang bertanya lebih mengetahui daripada yang di tanya
itu berserah kepada Allaah

sekiranya
diri kita ni
mahu memahami
kenalah serah diri kepada Allaah

telitikan betul betul
Cukuplah Allah bagiku

mintalah

Rabbi zidni 'ilman war zuqni fahman wa tooatiq

semuga selepas kamu menyerah diri bulat bulat
kepada Allah
kamu beroleh Faham

inshallah
subhanallah

Monday, November 15, 2010

Umar al Khattab r.a

Bismillahir Rahmanir Rahiim

Allahumma sholi ala Syyaidina Muhammadinni ...................

Hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau pernah bersabda:
“Sungguh dalam umat-umat (terdahulu) terdapat orang yang dibisiki (muhaddatsin) dan diajak bicara oleh Allah Swt (mukallamin). Kalau dalam umat ini ada, maka ia adalah Umar r.a.”

Sebagian orang yang memiliki kepahaman tinggi, ditanya tentang apa yang dimaksud muhaddatsun? Maka ia menjawab, bahwa Muhaddatsun adalah tingkatan kaum shiddiqun yang paling tinggi.

Bukti-bukti yang menunjukkan adalah sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa suatu saat ia sedang berkhotbah. Kemudian ia berteriak di tengah-tengah khotbahnya,
“Wahai Sariyah!, gunung, gunung!” Saat itu Sariyah bin Hishn sedang memimpin pasukan perang yang berada di ambang pintu Nahawand. Sementara di depannya ada musuh yang jauhnya masih memakan perjalanan sekitar satu bulan. Kemudian ia mendengar suara Umar, lalu ia dengan pasukannya mulai bergerak menuju ke gunung, dan akhirnya mereka menang mengalahkan musuhnya.

Ditanyakan kepada Sariyah bin Hishn, “Bagaimana engkau tahu hal itu?” Ia menjawab, “Aku mendengar suara Umar r.a. berteriak, Wahai Sariyyah, gunung, gunung’!”
(H.r. al-Baihaqi dari Amr bin al-Harits).

Diriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi yang berkata, “Saya pernah melihat Umar mengenakan baju yang ditambal dua belas tambalan saat ia sedang berkhotbah.”
(H.r. Malik dari Anas).

Diriwayatkan dari Umar bin Khathab r.a. yang berkata, “Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang menunjukkan aibku kepadaku.”

Diriwayatkan dari Nabi saw. yang bersabda:
“Setan akan menyingkir dari bayang-bayang Umar r.a.
(H.r. Bukhari-Muslim dari Sa’ad bin Abi Waqqash, dan Ibnu Asakir dari Aisyah).

Dikisahkan, bahwa Umar pernah mengambil jerami dari tanah, kemudian berkata, “Andaikan aku tidak pernah dilahirkan ibuku, andaikan aku jerami ini dan andaikan aku tidak pernah wujud apa pun…..”

Diriwayatkan dari Umar ra. yang berkata, “Setiap kali aku ditimpa suatu musibah tentu Allah akan memberikan empat kenikmatan dalam musibah tersebut: Sebab musibah itu tidak menimpa agamaku, dan musibah itu tidak lebih besar daripada yang menimpaku. Sedangkan aku masih bisa ridha dengan musibah yang menimpaku, dan aku berharap pahala dari musibah itu.”

Umar r.a. berkata, “Andaikan sabar dan syukur itu dua ekor kendaran unta maka aku tidak akan peduli mana yang akan aku tunggangi. “

Suatu ketika ada seseorang datang kepada Umar r.a. yang mengadukan kefakirannya. Kemudian Umar bertanya kepadanya, “Apakah Anda masih memiliki makanan untuk makan malam Anda?”
Ia menjawab, “Ya!” Umar berkata, “Berarti Anda bukan orang fakir. “

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, “Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang paling aku cintai untuk berjumpa dengan Allah dengan wajah yang sama kecuali orang yang berkepribadian tenang ini, Umar.”

Diriwayatkan, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah melihat Umar r.a. lari di saat tengah hari. Lalu Ali bertanya tentang alasan apa yang membuatnya lari di tengah hari. Maka ia menjawab, “Aku telah menghilangkan unta sedekah (zakat), kemudian aku pergi untuk mencarinya.” Maka Ali berkata, “Wahai Amirul Mukminin engkau akan memberatkan para khalifah sesudahmu.”

Syekh Abu Nashr as-Sarraj – rahimahullah – berkata: Orang ahli hakikat banyak mengambil suri teladan dari Umar dan menjadikannya sebagai referensi dari berbagai makna khusus dari perilaku Umar, seperti memilih mengenakan pakaian bertambal dan kasar, meninggalkan kesenangan nafsu, menghindari syubhat dan menampakkan kemuliaan-kemuliaan (karamat), tidak peduli terhadap orang yang mencacinya ketika kebenaran harus ditegakkan dan kebatilan harus dimusnahkan, memberikan persamaan hak antara orang yang dekat dengan mereka yang jauh, berpegang teguh pada yang lebih berat dalam hal ketaatan kepada Allah dan riwayat-riwayat lain dimana bila kita uraikan akan menjadi panjang.

Adapun riwayat yang menyatakan.bahwa Umar melihat sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk di masjid, kemudian ia perintah untuk mencari pekerjaan (rezeki), dan juga suratnya yang dikirimkan kepada Salman, adalah barangkali karena ia tahu mereka tidak mampu melakukan duduk di masjid sebagaimana mestinya. Mereka tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain, atau mungkin sebab-sebab yang lain. Oleh karenanya ia memerintah mereka untuk mencari pekerjaan. Sebab Nabi saw., Abu Bakar dan Umar r.a. telah melihat Ashhabush-Shuffah. Mereka adalah sekelompok orang yang jumlahnya sekitar tiga ratusan orang yang tinggal di masjid, namun Nabi, Abu Bakar dan Umar juga tidak membenci mereka dan tidak memerintah mereka keluar dari masjid untuk mencari nafkah.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa ia pernah berkata kepada saudaranya, Zaid bin Khaththab di saat perang Uhud, “Jika engkau mau, lepas saja baju besi yang aku kenakan ini kemudian engkau pakai.” Zaid menjawabnya, “Saya juga senang mati syahid, sebagaimana engkau juga menyukainya.”

Ini suatu isyarat yang sangat agung dari mereka, yang menunjukkan hakikat tawakal.

Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang semisal Namun sedikit yang kami sebutkan ini kami anggap cukup.

Diriwayatkan dari Umar yang mengatakan, “Aku menemukan ibadah dalam empat macam:

Pertama, menunaikan perintah Allah.

Kedua, menjauhi yang diharamkan Allah.

Ketiga, memerintah kebaikan demi mengharap pahala dan Allah.

Keempat, mencegah kemunkaran karena takut murka Allah

SUBHANALLAH

Monday, November 8, 2010

TADIka dewaSA

benar kah, sukarnya, hendak mendidik orang dewasa?
maklum lah , masing masing dah ada pelajaran sebelumnya
yang belajar dan beramal, tentulah percaya dengan apa yang sedang dia lakukan

bila kelainan seperti Kitab Hakikat Insan, terpaksa di haramkan Kerajaan
akibat daripada kekeliruan untuk memahami

apabila suasana dalam kehidupan, lemah multi MEDIA Ketuhanan
BATIL lah yang banyak di sebarkan

padahal, Kitab Kitab yang di Tulis ulamak itu, adalah pembukaan, untuk mencari JATI DIRI yang hakiki.

adalah menjadi cabaran, terhadap diri masing masing
kerana Islam itu Mudah
jika kamu ikut al Quran dan sunnah nabi, melakukan segala yang di wajibkan atas dirimu, itu sudah memadai, begitulah Mudahnya Islam
mahu lebih baik, tambahkan dengan amalan amalan sunat

dalam masa yang sama suci kan lah hati
sucikanlah Bathin
sucikanlah Jiwa

semuga, benarlah, amalan mentauhidkan Allah, tidak berlaku syirik, dan tidak terpedaya oleh Nafsu sendiri, juga terpedaya oleh syaitan, jin dan manusia

atas kebiasaan demikian, hari demi hari di lakukan, semuga bertambah kebaikan setiap masa. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, adalah untuk dirimu

apa saja keburukan yang kamu lakukan, akan kembali kepada mu

atas sebab itulah kami mengatakan
pelajaran dan kuliah
ADVANCE dengan memakai kitab, durun nafis, sirul asrar, dan lain lain kitab, perjalanan menuju Dia, adalah ibarat, TADIKA DEWASA

sesiapa berjaya menemui NYA, tahulah bahawa, Al Alim, 'Aliman, terlalu HEBAT
keluasan ILMU NYA
kehalusannya, Maha meliputi
namun penipuan, oleh syaitan iblis, yang sentiasa, memperdaya, anak adam yang lemah
lemah Ingatan kepada Allah

tahulah ya, betapa Jalan itu Dekat tapi jauh
Jauh tapi dekat

bila di panggil, menyahut
bila di pegang, terasa
belum pergi, dah balik

maksud jauh tapi dekat, dekat tapi jauh ialah kadar DIA yang di Ingati dengan diri
DIA yang di ingati oleh diri

ada orang dah dapat Ilmu, tapi tak dapat menyakini
ada orang sekadar tahu,

terbaik adalah orang yang memiliki ILMU
dan dapat menjadi kaki Dia
dapat menjadi Tangan Dia

bersatu zahir dan bathin, terhindar dari syirik

cerita selanjutnya, kenalah berhadapan GURU
yakni orang yang mengetahui

yang tahu
hakikat MURSYID

tak usah berlagak lah
Ilmu bukan untuk megah megah

AKU sebagaimana hamba Ku sangkakan

..................................

SUBHANALLAH

Sunday, November 7, 2010

somBONG

DAN janganlah engkau memalingkan mukamu kepada manusia,
dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong;
sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur,
lagi membanggakan diri.

Aku akan memalingkan orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi
tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku.

Mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya.
Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk,
mereka tidak mau menempuhnya,
tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya.


Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami
dan mereka selalu lalai dari padanya.

Dan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka.

Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong
dan membangga-banggakan diri

Dari al-Aghar dari Abu Hurarirah dan Abu Sa’id, Rasulullah Saw bersabda:
“Allah Swt berfirman; Kemuliaan adalah pakaian-Ku, sedangkan sombong adalah selendang-Ku. Barang siapa yang melepaskan keduanya dari-Ku, maka Aku akan menyiksanya”. [HR Muslim]

Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya.
Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong .

Abi Salamah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr bertemu dengan Ibn Umar di Marwah. Keduanya kemudian turun dan berbicara satu sama lain.
Selanjutnya Abdullah bin Amr berlalu dan Ibn Umar duduk sambil menangis tersedu-sedu.
Ketika ditanya tentang apa yang membuatnya menangis, beliau menjawab:
“Laki-laki ini telah mengaku bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:
“Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebiji atom dari sifat sombong,
maka Allah Swt akan menimpakan api neraka ke arah wajahnya” Baihaqi

Dari hadits di atas cukuplah bagi kita untuk menyadari bahwa sifat sombong sangat berbahaya bagi kita.

Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki
dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki.
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki
dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

siapa yang benar?
siapa yang tahu, apa yang Benar?

jauhilah prasangka tanpa pengetahuan

sombonglah bila tak tahu, tak pula mahu ambil tahu, lalu berterusan mengikut kesesatan.

bacalah al quran
lihatlah cerita mereka yang sesat
yang sombong

semuga jadi sempadan bagi diri mu

subhanallah

al Khusyuk

Jadikanlah Sabar dan Solat sebagai penolongmu.
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,
kecuali bagi orang yang khusyuk.
orang yang meyakini,
bahawa mereka akan menemui Tuhan
dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya

Peliharalah segala sembahyangmu
dan peliharalah sembahyang utama
dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk

Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman.
mereka yang khusyuk dalam solat mereka….
Dan mereka yang memelihara solat-solat mereka.

Justeru, untuk berjaya umat Islam tidak boleh mengabaikan solat
sama sekali terutamanya solat-solat fardu.


mari kita imbas diri kita

pernah tak diri buat sesuatu kerja, atau study, atau guna komputer, 'GHALIB" tak sedar sekeliling mu

tapi mu sedar, mu tengah berbuat sesuatu

dengan Allah, jika begitu, apakah bukan khusyuk?

mahu dapat khusyuk, kena ada sukacita, kesungguhan, kemahuan, keseronokan

( tak boleh ke, aku nak bermesra dengan RABB ku?)

maaflah ya entry kali ni, sedikit coretannya
joom kita fikir fikir, dan usaha ikhtiar,

semuga dapat capai khusyuk

inshallah

subhanallah wabihamdillah

Thursday, November 4, 2010

al BIRR

[177] Al Baqaroh
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka
ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang
kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab,
dan sekalian Nabi;
dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya,
– kepada kaum kerabat,
dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin
dan orang yang terlantar dalam perjalanan,
dan kepada orang yang meminta,
dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi;
dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat;
dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan,
dan dalam masa kesakitan,
dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil.

mereka itulah orang yang benar ;
dan mereka itulah juga orang yang bertaqwa.

Wahai orang yang beriman!
Diwajibkan kamu menjalankan hukuman “Qisas”
dalam perkara orang yang mati dibunuh iaitu:
orang merdeka dengan orang merdeka,
dan hamba dengan hamba,
dan perempuan dengan perempuan.

Maka sesiapa yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya ,
maka hendaklah mengikut cara yang baik ,
dan hendaklah dengan sebaik-baiknya.
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
serta suatu rahmat kemudahan.
Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas
maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Dan di dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu,
wahai orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa.

Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati,
jika ia ada meninggalkan harta, membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik , sebagai suatu kewajipan atas orang yang bertaqwa.

Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya,
maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang yang mengubahnya; sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa , lalu ia mendamaikan antara mereka , maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Wahai orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.

PiEtY menuju Taqwa

sambungan sila lihat al Quran, al baqarah, ayat 184

Monday, November 1, 2010

al ahibbatu

Suatu masa penduduk Mekah dan sekitarnya menghadapi musim kemarau yang panjang. Keadaan yang demikian membawa kesusahan kepada ramai.
Selama tiga hari berturut-turut mereka pun melaksanakan salat istisqa. Tujuannya untuk memohon rahmat Allah agar diturunkan hujan. Di tengah terpaan sinar matahari yang menyengat, mereka memanjatkan doa agar Allah menurunkan rahmat-Nya: air hujan.

Meski penduduk Mekah telah melaksanakan salat istisqa, hujan tak kunjung turun juga. Hal yang demikian itu membuat seorang sufi terkemuka, Abdullah bin Al-Mubarak, prehatin. Ia bertekad untuk membantu penduduk kota Mekah keluar dari kesulitan hidup yang mereka hadapi.
Karena itu, ia keluar dari rumahnya dan mengasingkan diri dari masyarakat ramai untuk berdoa sekiranya Allah berkenan menurunkan hujan.
“Semoga Allah berkenan merahmati dan mengabulkan doaku,” KATANYA LIRIH.

ia pun keluar dari rumahnya menuju tempat yang sepi. Dipilihnya sebuah gua sebagai tempat untuk bermunajat. Namun, belum lama ia masuk ke dalam gua, masuklah seorang pemuda yang bermuka hitam. Dari penampilannya, Abdullah bin Al-Mubarak menduga bahwa pemuda itu adalah seorang budak.

Setelah berada di dalam gua, pemuda itu mencari tempat yang agak lapang. Kemudian, pemuda itu melaksanakan salat dua rakaat. Selesai salat, ia bersujud seraya meletakkan kepalanya di atas tanah. Dengan khusyuk ia berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya para hamba-Mu telah memohon hujan kepada-Mu dengan melaksanakan salat istisqa selama tiga hari, Engkau belum berkenan mengabulkan doa mereka. Oleh karenanya, demi kemenangan-Mu, kepalaku tidak akan aku angkat, sampai Engkau menurunkan hujan kepada kami.”

Mendengan doa yang dipanjatkan oleh pemuda itu dan tekadnya untuk tidak mengangkat kepalanya sampai Allah menurunkan hujan, Abdullah bin Al-Mubarak pun menjadi hairan.
“Siapakah gerangan pemuda ini?” Tanya sang sufi dalam hati penuh heran.
Belum pudar keheranannya, di luar gua udara yang semula panas menyengat tiba-tiba sirna oleh mendung berarak menyelimuti bumi. Tak seberapa lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya membasahi bumi. Ini berarti doa pemuda itu dikabulkan oleh Allah.
Ketika butiran air hujan sudah membasahi bumi, pemuda itu mengakhiri sujudnya. Ia menengadahkan kepalanya di langit dan membasahi lidahnya dengan ucapan syukur kepada Allah yang telah mengabulkan doanya. Setelah itu, dia berdiri dan pergi meninggalkan gua.

Abdullah bin Al-Mubarak yang menyaksikan kejadian itu merasa kagum dengan keistimewaan yang dimiliki pemuda itu di sisi Allah. Karena itu, ia bermaksud mengikuti ke mana perginya sang pemuda. Ketika pemuda itu pergi meniggalkan gua, Abdullah bin Al-Mubarak membuntuti ke mana perginya sang pemuda.
Ternyata arah perjalanan pemuda itu menuju ke sebuah perkampungan yang cukup ramai. Sesampainya di suatu perkampungan, pemuda itu menuju ke sebuah rumah dan kemudian masuk ke dalamnya.

Abdullah bin Al-Mubarak yang sejak tadi mengikuti menghentikan langkahnya tepat di depan rumah yang dimasuki pemuda itu. Ia menunggu untuk beberapa saat lamanya sehingga ada seorang yang keluar dari dalam rumah.
Ketika itu, Ibnu Al-Mubarak bertanya, “Rumah siapa ini?” yang dijawab orang itu, “Rumah si Fulan.” Lalu, Abdullah bin Al-Mubarak bergegas masuk ke dalam rumah untuk mencari si pemilih rumah. Ketika sudah bertemu, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, “Saya ingin membeli seorang budak.”

Kemudian pemilik rumah memperlihatkan semua budak yang dimilikinya kepada Ibnu Al-Mubarak. Ternyata yang diperlihatkan bukanlah budak yang ingin dibeli oleh Abdullah bin Al-Mubarak.
“Bukan yang ada ini! Saya menginginkan budak yang lain. Apakah Anda masih memiliki budak yang lain?”
“Ada! Tetapi saya kira tak pantas bagi Anda. Ia seorang budak yang malas.”
“Tak apalah. Aku ingin melihatnya.”

Kemudian pemilik budak itu pun memanggil budak yang dimaksud. Budak yang dianggap sebagai budak yang malas itu ternyata adalah pemuda yang melaksakan shalat dan bermunajat di dalam gua.

“Berapa harga budak ini?” tanya Abdullah bin Al-Mubarak.
“Saya membelinya dengan harga 20 dinar. Namun, harganya tidak sepadan dengan harga budak yang lain. Untuk itu, saya jual dengan harga 10 dinar saja.”

“Tidak, aku membelinya denga harga 20 dinar.”
Abdullah bin Al-Mubarak pin membayar dan membawa budak itu.
Saat itu budak tersebut berkata, “Ibnu Al-Mubarak, mengapa Anda berani membeliku, sedangkan aku tidak akan berbakti kepada Anda?”

“Siapa namamu?”

“Namaku, Al-Ahibbatu,” jawab sang budak.

Abdullah bin Al-Mubarak membawa pulang Al-Ahibbatu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Al-Ahibbatu mengatak hendak mengambil wudu. Abdullah bin Al-Mubarak kemudian menyiapkan tempat air wudu untuknya berikut sandal di depannya.
Al-Ahibbatu pun berwudu, melaksanakan salat, dan bersujud. Karena Abdullah bin Al-Mubarak ingin mendengar apa yang diucapkan dalam sujudnya, ia pun mendekati budaknya itu.
Samar-samar ia mendengar doanya, “Ya Allah, Zat yang memiliki rahsia, rahsia itu sungguh telah menjadi terang, padahal aku tidak menginginkan kehidupanku menjadi masyhur sesudah ini.

“Kemudian ia berhenti sesaat. Ia ternyata tak bergerak. Melihat itu, Ibnu Al-Mubarak mencoba membangunkannya, tapi ia ternyata telah meninggal dunia.
Ibnu Al-Mubarak lalu bergegas mengurus jenazah dan memakamkan sang budak.

Alkisah, pada suatu malam Abdullah bin Al-Mubarak bermimpi melihat Rasulullah saw, sedangkan di samping kananya ada seorang tua yang diliputi cahaya yang memesona, dan di sisi kirinya adalah pemuda yang bermuka hitam itu.

Kala itu Rasulullah bersabda, “Semoga Allah membalas kebaikan kepada kita semua. Sejauh ini, tiada bahaya yang mengancam dirimu berkat perlakuan baikmu pada kekasihku ini.”

Lalu, Ibnu Al-Mubarak pun bertanya, “Apakah pemuda bermuka hitam itu kekasihmu, ya Rasulullah?”
“Benar, ia kekasihku dan kekasih Allah,” jawab Nabi.

subhanallah wabihamdillah, wallahu akbar

subhanallah