image

image

Monday, December 31, 2012

Siapakah kita? who ? HU

"Sukakah saya beritakan kepadamu, orang yang terBAIK di antara mu?"

" Baiklah ya TUAN"

" Ialah mereka yang bila diLIHAT, langsung teringat kepada Allaah"

                      ............................................................................................

" Sukakah saya beritakan kepadamu, orang yang amat jahat dan berbahaya diantara mu?"

" Ialah mereka yang selalu berusaha memfitnah, yang suka merosak diantara kawan sahabat, yang selalu mencari kejelekan dan kesalahan orang"

(Ahmad)

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

"Sukakah saya beritakan kepada mu orang ahli syurga?

" Ialah setiap orang lunak, lemah lembut, merendahkan diri bila sewaktu bersumpah dengan nama Allah pasti di perkenankan!"

                            ...................................................................................

"Sukakah aku beritakan kepadamu ahli NERAKA?"

" Ialah tiap orang yang rakus, kikir, keras, kejam dan sombong"

(Bukhari dan Muslim)

................................................................................................................................................................

" Sesiapa yang mati sedang pada waktu hidupnya suka mengunjing memaki orang, mengejek, menghina nama orang, maka tandanya dihari kiamat, kelak akan diberi belalai pada kedua bibirnya"

(ibn Abi Hatim)

2 comments: