image

image

Thursday, August 11, 2011

PuasA dan Kebajikan

Sesiapa yang bersukarela mengerjakan perkara kebajikan,
maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala, lagi Maha Mengetahui.

Bukanlah perkara kebajikan itu
hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat,
tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah,
dan hari akhirat, dan segala malaikat,
dan segala Kitab, dan sekalian Nabi
dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya,
- kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang miskin miskin
dan orang yang terlantar dalam perjalanan,
dan kepada orang yang meminta,
dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi;
dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat;
dan perbuatan orang yang menyempurnakan janjinya
apabila mereka membuat perjanjian;

dan ketabahan orang yang sabar dalam masa kesempitan
dan dalam masa kesakitan,
dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil.

orang yang demikian sifatnya,
mereka itulah orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan;
dan mereka itulah juga orang yang bertaqwa


Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai
hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna
sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi.
Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya


Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah)
kepada kebajikan (mengembangkan Islam),
dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik,

serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji)
Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat,
dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik,
dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji),
dan mereka pula segera segera
pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan.

Mereka yang demikian sifatnya, adalah dari orang-orang yang soleh


Orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka,
mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai,
mereka kekal di dalamnya,
sebagai tempat sambutan tetamu (yang meriah dengan nikmat pemberian) dari Allah.

Ingatlah apa jua yang ada di sisi Allah adalah
lebih bagi orang yang berbakti yang taat, yang banyak berbuat kebajikan.


Wahai orang yang beriman!
Bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran
dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan,
dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh,
di medan perjuangan,
dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan
di daerah-daerah sempadan
serta bertaqwalah kamu kepada Allah
supaya, kamu berjaya
mencapai kemenangan.

inshallah
subhan Allah

berpuasalah, semuga dapat bertaqwa

No comments:

Post a Comment