image

image

Wednesday, September 21, 2011

Bandingan Capaian

Tuan puan yang mulia
Mulianya diri bila dapat sempurnakan akhlak
Di seru akan kita, tuntutlah ilmu
Satelah berjaya menuntut ilmu, tentulah mencapai .........................

Demikianlah, ramai sudah di kalangan kita berjaya
Mencapai sijil, diploma, ijazah, master, PHd. itulah ukuran pencapaian sebahagian ilmu
Ramai juga di kalangan kita berjaya mencapai semua itu, di dalam bidang agama
Tetapi berbeza lah, pencapaian ilmu keduniaan, berbanding ilmu agama

Keduniaan semata membelakangkan agama, adalah kesesatan
Agama menelan keduniaan, mengendalikan diri hidup berakhlak

Mari kita lihat bandingan antara Pencapaian, dengan Ilmu pengetahuan


Tauhid adalah: Mengesakan Allah semata dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya. 
Dan hal ini merupakan ajaran semua Rasul alaihimusshalatuwassalam. 
Bahkan tauhid merupakan pokok yang dibangun diatasnya semua ajaran, maka jika pokok ini tidak ada, amal perbuatan menjadi tidak bermanfaat dan gugur, karena tidak sah sebuah ibadah tanpa tauhid. 

sementara Ilmu Tauhid adalah
apa yang terkandung di dalam Rukun Iman
termasuk yang di kandung dalam Rukun Islam

jika tidak mahu SESAT
dengar dan taatilah
AlQuran dan sunnah

jika sampai kamu berbalah
kembalilah kepada Allah dan Rasulnya

demikianlah ya
satelah memiliki ILMU TAUHID
dapatlah diri mentauhidkan Allaah

demikianlah timbulnya arahan, seruan, agar kita menuntut ilmu

satu lagi ialah bandingan Makrifat dengan Ilmu Makrifat
orang yang belum makrifat juga, boleh bercerita akan hal makrifat, ilmunya, persangkaannya

Tergantung kepada hidayah dari Allah, tergantung niat dalam diri, tergantung ilmu pengetahuan yang di miliki

maksudnya

kita di galakkan mencari ilmu
agar dapat memahami
agar dapat mengamalkan
agar dapat berakhlak mulia
agar dapat menjaga diri
agar dapat berbakti
agar dapat menjadi siddiqin, syuhada, solihin
agar boleh mati dalam Islam, dalam Iman

inshallah

subhanallah

No comments:

Post a Comment