image

image

Monday, March 24, 2014

Ciri Ciri Mu'jizat

Seringkali di katakan ini adalah nama nama lain bagi AlQuran
Namun saya mengajak kalian berfikir, bagaimana jika kita katakan, Ianya adalah ciri ciri mu'jizat
Ciri-Ciri nya ialah:

 •  Al-Qur'an Nama yang paling popular adalah al-Qur'an. Allah menyebutkannya 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi kita agar Al-Qur'an menjadi bacaan yang kita ulang mengulang untuk mengambil pelajarannya (QS 2: 185)

 • Al-Kitab Artinya, wahyu yang tertulis. Menurut Syaikh Abdullah ad Diros, penamaan dengan al-Kitab menunjukkan bahwa al-Qur'an tertulis dalam mushaf dan hendaknya melekat di dalam hati. Rasulullah bersabda: “Orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikitpun al-Qur'an, bagaikan rumah yang rosak” (al-Hadist)

 • Al-Huda Artinya, petunjuk (QS 2:2). Sebagai petunjuk (al-Huda) merupakan fungsi utama dari diturunkannya al-Qur'an (QS 2:185). Kita tidak dapat menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk jika kita tidak membaca dan memahaminya, serta mengamalkannya dengan baik.

 • Rahmah Berarti rahmat, terutama bagi orang-orang yang beriman (QS 17:82).

 • Nur Berarti cahaya penerang. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah dengan menjadikan al-Qur'an sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita (QS 5:15-16). Kita melihat tuntunan al-Qur'an, kemudian melangkah dengan tuntunan itu.

 • Ruh Berarti ruh sebagai penggerak (QS 16:2). Ruh menggerakkan jasad manusia. Dengan nama ini Allah SWT ingin agar al-Qur'an dapat menggerakkan langkah dan kiprah manusia. Terutama perannya untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada Ilah selain Allah

 • Syifa’ Berarti obat (QS 10:57). Al-Qur'an merupakan obat penyakit hati dari kebodohan, musyrik, kekafiran dan munafik.

 • Al-Haq Berarti kebenaran (QS 2:147).

 • Bayan Berarti penjelasan atau penerangan (QS 3:138; 2:185).

 • Mauizhoh Berarti pelajaran dan nasehat (QS 3:138).

 • Dzikr Berarti yang mengingatkan (QS 15:9).

 • Naba’ Berarti berita (QS 16:89). Di dalam al-Qur'an memuat berita-berita umat terdahulu dan umat yang akan datang

  Subhanallah wahdahulasyarikalah


 • Fungsi dan kedudukan Al-Qur'an

  Fungsi utama dari al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dan sumber hidayah Selain itu Al-Qur'an memiliki fungsi lainnya, antara lain:
 • Kitab yang berisi berita (an-Naba’ wal akhbar) (QS 78:1-2)
 • Kitab yang berisi hukum syariat (al-hukmu wasy syari’ah) (QS 5:49-50)
 • Kitab yang berisi perjuangan di jalan Allah (Kitabul Jihad) (QS 29:69)
 • Kitab yang berisi pendidikan (Kitabut tarbiyyah) (QS 3: 79)
 • Kitab yang berisi ilmu pengetahuan (Kitabul ‘Ilm) 

 • Ciri Ciri Tersebut yang berkenaan akan memberikan, kemudahan dan keselamatan kepada yang menuntut Ilmunya dan mengambil pelajarannya. Semoga Tulus hati kita, mendapatkan Hidayahnya

  No comments:

  Post a Comment