image

image

Sunday, September 7, 2014

Islam itu MUDAH

Islam itu MUDAH, bukan pula kita ambil mudah, tanpa pengetahuan, melonggarkan (liberate)
MUDAH itu datang satelah diri kamu, mempunyai Pengetahuan, Kamu tahu, apa yang kamu lakukan
Sesuai dengan Peringatan Allah - 

Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.

(Al-Israa' 17:36)
And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of hearing, or of seeing or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the Day of Reckoning). 


INGAT lah, Mudah selepas dirimu mengetahuinya 

Apa apa pun lah, bila kamu sudah mengetahui, akan ada kemudahannya
JAUHIlah dari PERSANGKAAN - dan mendengar bisikan nafsu syaitan

Dalam hal IBADAH KHUSUS, ada peraturannya - ini sebab di wajibkan menuntut  
ILMU FARDHU AIN - dan hendaklah kita INGAT - SUCI itu berbeda daripada kotor

lihat Kenyataan INI:

Soalannya: Bagaimana kedudukan sembahyang seseorang (selepas mengambil air sembahyang) beliau menuju ke tempat bilik sembahyang memijak lantai yang diragui kebersihannya? Ada pendapat mengatakan kita boleh kerjakan sembahyang tersebut tanpa mempedulikan tentang kebersihan zahir, asalkan kita tidak merasa was-was.

Jawapannya:
 
 Perkara yang perlu dihuraikan terlebih dahulu ialah perkataan 'bersih' dan 'najis'. Kedua-dua perkara adalah tidak sama maknanya. Dengan sendirinya akan mempengaruhi pemahaman tentang kesahihan sembahyang seseorang.Walau bagaimanapun, sama ada seorang itu ragu tentang kebersihan lantai yang dipijaknya atau ragu tentang kenajisan lantai itu tidaklah menyebabkan tidak sah sembahyang seseorang itu, namun perkataan 'najis' dan 'tidak bersih' mempunyai makna yang tersendiri.

Najis ialah benda-benda yang dianggap kotor oleh syara' , kotor yang boleh membatalkan sembahyang walaupun ianya dianggap bersih oleh manusia. Apabila tubuh badan, pakaian atau tempat sembahyang kena najis, wajib dibasuh kerana benda-benda itu menghalang sah sembahyang. Mengenai 'bersih' atau kebersihan, walaupun maknanya 'tidak kotor' dan 'suci', namun dari segi pengaruh hukumnya adalah berbeza kerana tiap-tiap yang najis itu bererti tidak bersih, kotor atau tidak suci, seperti anjing dan babi, darah, bangkai atau benda-benda yang keluar dari dubur dan qubul.

Memandangkan adanya perbezaan ini, maka perlulah seseorang itu mengenali apa dia benda-benda najis atau yang kotor dalam pandangan syara' kerana yang bernajis itulah yang dianggap tidak bersih oleh syara' dan inilah yang boleh menjejaskan kesahihan sembahyang.

Sedangkan 'tidak bersih' tidak semestinya najis, seperti baju atau pakaian yang kena lumpur tanah, terkena kuah lauk dan seumpamanya. Pakaian itu boleh dipakai dan dibawa sembahyang. Sembahyang dengan baju yang kena lumpur tanah adalah sah, berlainan apabila terkena najis. Benda-benda najis menghalang sah sembahyang, manakala benda-benda tidak bersih tetapi tidak najis, tidak menghalang sah sembahyang.

Penjelasan ini adalah dirasakan perlu kerana ia memberi kefahaman tentang hukum mengenai kebersihan dan hukum najis dan hubungannya dengan kesahihan sembahyang.Adapun mengenai kedudukan sembahyang seseorang yang ragu atau syak tentang kebersihan, sekalipun ragu atau syak tentang najis, sebagaimana yang dipohonkan fatwa, maka keraguan atau syak itu tidak menjejaskan hukum yang boleh menyebabkan sembahyang tidak Sah kerana berdasarkan kaedah fiqh bahawa:

اليقين لا يزال بالشك.

Ertinya: "Sesuatu yang sudah diyakini tidak dihilangkan oleh sebab adanya keraguan.

"Dalil bagi kaedah ini sabda Baginda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam:

إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شىئ أم لا ؟فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

Maksudnya: "Apabila salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia merasa ragu, adakah telah keluar sesuatu dari perutnya itu atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi atau mendapati sesuatu bau. " (Hadis riwayat Muslim)

Dalil lain lagi bagi kaedah ini ialah daripada Abdullah bin Zaid, katanya: "Ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam dia berasa terkhayal adakah dia berhadas semasa menunaikan sembahyang." Maka Sabda Baginda:

لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

Maksudnya: "Janganlah dia meninggalkan sembahyangnya sehingga dia mendengar bunyi atau mencium bau. "(Hadis riwayal Bukhari dan Muslim)

Sabda Baginda lagi

:عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن

Maksudnya: "Daripada Abu Said Al-Khudri berkata:"Bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam: "Jikalau syak salah seorang kamu dalam sembahyangnya dan dia tidak tahu berapa jumlah rakaat dia telah sembahyang, adakah tiga (rakaat) ataupun empat, maka buangkan yang syak dan hendaklah dibina atas apa yang dia yakini. "(Hadis riwayal Muslim)

Berdasarkan kaedah di atas termasuk beberapa kaedah lain sebagaimana yang disebut oleh Pengarang Al-Asybah wa Al-Nazha'ir:من تيقن الطهارة، وشك فى الحدث فهو متطهر أو تيقن فى الحدث وشك فى الكهارة فهو محدث.

Ertinya: "Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan bersih (suci) dan merasa syak berhadas, maka dia adalah suci atau dia yakin dalam keadaan berhadas dan syak dalam suci, maka dia adalah berhadas. "Dalam Fath Al-Mu'in (h. 14) oleh AI-' AWimah AI-Sheikh Zainuddin bin Abdul Aziz AI-Malibari anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Haitamie, sewaktu membahaskan perkara-perkara najis yang dimaafkan (ma‘fuw) khasnya mengenai tempat laluan atau jalan yang bernajis, beliau berkata:وعن
قليل طين محل مرور متيقن نجاسته، ولو بمغلط ، للمشقة: ما لم تبق عينها متيزه.ويختلف ذلك بالوقت ومحله، من الثوب والبدن. وإذا تعين عين النجاسة فى الطريق ولو مواطئ كلب، فلا يعفى عنها، وإن عمت الطريق- على الأوجه.وافتى شيخنا فى طريق لا طين بها، بل فيها قذر الأممى وروت الكلاب والبهائم، وقد أصابها المطر بالعفو عند مشقة الاحتراز."قاعدة مهمة"وهى:إن ما أصله الطهارة، وغلب على الظن تنجسه، لغلبة النجاسة فى مثله، فيه قولان معروفان بقولى الأصل والظاهر أو الغالب.أرجحهما ، أنه طاهر، عملا بالأصل المتيقن لأنه اضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان. وذلك كثياب خمار، وخائض، وصبيان، واوان متدينين بالنجاسة ، وورق يغلب نثره على نجس، ولعاب صبي، وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير، وجبن شامى اشتهر عمله بانفخة الخنزير.وقد جاءه صلى الله عليه جبنة من عندهم، فأكل منها ولم سأل عن ذلك. ذكره شيخنا فى شرح المنهاج.

Ertinya: "Termasuk najis mafuw (yang dimaafkan): Sedikit lumpur di tempat laluan berjalan yang telah diyakini najisnya, sekalipun najis mughallazhah, dengan alasan susah menghindarinya; selagi benda najisnya tidak nampak dengan jelas.

Tentang kemaafan adanya najis ini, adalah berbeza sesuai dengan waktu dan tempatnya, mengenai pada pakaian dan badan. Jika zat najis itu jelas terang kelihatan di atas jalan laluan, walaupun tempat laluan anjing, maka ia tidak dimaajkan - walaupun ia merata di atas jalan - mengikut pendapat yang paling aujah.

Guru kita mengeluarkan fatwa tentang jalan yang tidak berlumpur bahkan yang terdapat di sana kotoran manusia, kotoran anjing dan binatang-binatang lain, lalu terkena air hujan, sebagai najis yang dimaafkan ketika susah menghindarinya.Kaedah penting iaitu: Sesuatu yang asalnya suci, lalu ada prasangka ia menjadi najis dengan alasan bahawa barang yang seperti itu pada umumnya najis, maka di sini ada dua pendapat yang terkenal dengan pendapat asal (ia suci) dan pendapat zahir atau ghalib. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat bahawa barang tersebut suci, dengan alasan "asal keyakinan yang telah ada ", di mana hal ini lebih dipercayai daripada "kebiasaan kejadian" yang selalu berbeza sesuai dengan keadaan dan masa.

Yang demikian itu seperti pakaian pembuat arak, pakaian orang haidh, pakaian kanak-kanak, bejana milik pemeluk-pemeluk agama yang menggunakan barang najis, daun yang umumnya berjatuhan di tempat najis, air liur kanak-kanak kecil, sutera jukh yang terkenal diperbuat daripada lemak babi, keju Syria yang terkenal diperbuat daripada perut besar babi. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberikan keju oleh penduduk Syria, lalu Baginda makan sebahagiannya, Baginda tidakpun bertanya daripada apa keju itu diperbuat.

Demikianlah kaedah yang sebahagian besarnya telah dikemukakan oleh guru kita dalam syarh. Minhaj. "Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka kedudukan sembahyang sebagaimana yang diminta fatwa adalah sah. Mengenai dengan perkara merasa was-was, ragu atau syak, maka penjelasannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas.Adapun mengenai kebersihan zahir, maka perkataan kebersihan telahpun dijelaskan, iaitu bukan maksudnya najis kerana, apabila terkena najis pada badan, pakaian atau tempat sembahyang, maka sembahyang tidak sah. Islam menggalakkan supaya sembahyang didirikan dalam keadaan bersih (bukan lawan najis), bahkan berhias.

Perkara ini telah disentuh oleh AI-Qur'an:يبنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

Tafsirnya: "Wahai anak-anak Adam pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (seperti mengerjakan sembahyang). "(Surah AI-A 'ral 31)

Dalam hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga ada diterangkan supaya berhias dengan memakai pakaian yang indah ketika hendak ke masjid mengerjakan sembahyang, terutama pada hari Jumaat dan Hari Raya, bahkan juga memakai bau-bauan yang semerbak harum. Bahkan sunat sesiapa yang hendak mendirikan sembahyang sama ada lelaki atau perempuan (tanpa kehadiran lelaki asing atau ajnabiy), memakai seindah-indah pakaian dan menjaga dengan apa yang boleh dibuat berhias, menurut kebiasaan, berdasarkan zahir ayat di atas. Makruh seseorang itu dengan pakaian yang ada gambar atau ada ukiran kerana kemungkinan boleh mengganggu sembahyangnya. (Fath AI-'Allam bi Syarh Mursyid AI-Anam fi AI-Fiqh 'ala Madzhab AI-Sadah AI-Syafi'iyyah, Ii AI-'Allamah AI-Sayyid Muhammad Abdullah AI-Jordani 2/172-173)

Di antara hadis-hadis yang menganjurkan berpakaian yang indah ketika hendak mendirikan sembahyang ialah:إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبية فإن الله
عزوجل أحق من تزين له فإن لم يكن له ثوبان فليترز إذا صلى ولا يشمل أحدكم فى صلاته الصماء اشتمال اليهود.

Maksudnya: "Apabila sembahyang seseorang kamu (ertinya hendak sembahyang), pakailah dua kain, kerana Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi lebih layak kita berhias di hadapanNya. Kalau tidak ada padanya dua helai kain, pakailah lzar (bersarung) bila sembahyang. Dan jangan berkerudung sembahyang, sebagai sembahyang Yahudi. Dan jangan berselimut-selimut tidak berketentuan. (Hadis riwayal Th"harani dan Baihaqi)

Dengan keterangan-keterangan di atas jelaslah bahawa adalah tidak tepat pendapat yang mengatakan bahawa mendirikan sembahyang itu tidak perlu mempedulikan kebersihan zahir. Bahkan menghias diri sewaktu hendak mendirikan sembahyang adalah disunatkan, sebagaimana keterangan AI-Qur'an dan hadis mengenainya.

Badan yang mengisu fatwa : Jabatan Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam
Penulis/Ulama :  Awang Abdul Aziz bin Juned,


INGAT lah
Jangan Ambil MUDAH dan berdoalah Agar Allah, mengurniakan kemudahan kepada mu

INSHA ALLAH

No comments:

Post a Comment