image

image

Saturday, September 27, 2014

WHY

WHY- INGKAR?

1. Sebab Tak mendapat HIDAYAH Allah
2. Sebab Ragu dan Tak percaya Kepada Kitab Allah
3. Sebab tidak Percaya kepada Rasul Rasul Allah
4. Sebab Tidak Percaya akan Malaikat Malaikat Allah
5. Sebab Tidak Percaya akan HARI AKHIRAT

Mereka menyangka bahawa diri merekalah yang mampu, berbuat apa saja, sedangkan tuhan itu hanyalah, pengharapan sahaja, begitulah slogan: Anda Mampu Mengubahnya

Mereka hanya menurut Tradisi orang yang terdahulu, keturunan awal mereka, dan tidak mahu Percaya Kitab Allah itu Terpelihara, Jadilah golongan ini sebagai Yahudi dan Nasrani serta Majusi. Begitulah ujudnya golongan Munafik dan Kafir

Mereka menyangka Rasulullah itu tiada keistimewaan, Tidak tahu dan tidak mahu percaya dengan Mukjizat Mukjizat Para Rasul Allah, itu sebab ragu dan keliru tentang Mukjizat

Mereka juga Menyangka, Malaikat itu adalah anak perempuan Allah

Demikianlah sebab musabab Kenapa Boleh masuk kedalam  Golongan Kafir dan Munafik

Untuk Keluar dari KEBATILAN dan MASUK ke Dalam Kebenaran, itulah di WAJIBkan Menuntut ILMU
ILMU ISLAM - Ilmu AlQuran dan sunnah sunnah yang telah di tauladankan oleh Muhammad Rasulullah

Semuga Pembaca sekalian dapat, Keluar dari Kebatilan, maksiat dan mungkar yang Keji, dan Masuklah ke dalam Islam yang Tinggi dan Mulia

Sesiapa yang diHIDAYAHkan Allah, tiada sesiapa yang dapat Menyesatkannya

dan
Sesiapa yang Di Sesatkan  Allah dengan pilihannya sendiri, Tiada sesiapa yang dapat mengHIDAYAHkannya

nak beramal dengan keseluruhan sunnah itu, amatlah payah
Jadi, sila Penuhkan PERASAAN  mencintai Allah dan Rasulullah, Semuga Allah memimpin kita, Keluar dari KEJAHILAN, menuju CAHAYA terang

Subhanallah


No comments:

Post a Comment