image

image

Wednesday, May 12, 2010

jangan GUNDAH

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu
satu jalan kemenangan yang jelas nyata,

Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu
yang telah lalu dan yang terkemudian,
dan menyempurnakan nikmatNya kepadamu,
serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus.

Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan
dengan sepenuh-penuh dan sehandal-handal pertolongan.

Dia lah yang menurunkan semangat tenang tenteram
ke dalam hati orang-orang yang beriman
supaya mereka bertambah iman dan yakin
beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada;
pada hal Allah menguasai tentera langit dan bumi;
dan Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana
supaya ia memasukkan orang-orang yang beriman -
lelaki dan perempuan -
ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai;
dengan keadaan kekal mereka di dalamnya,
serta menghapuskan dosa-dosa mereka;
dan adalah yang demikian itu pada sisi Allah merupakan kejayaan yang besar ;


Dan supaya Ia menyeksa orang-orang munafik -
lelaki dan perempuan, dan orang-orang musyrik -
lelaki dan perempuan,
yang menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk
Atas merekalah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman;
dan Allah murkai mereka dan melaknatkan mereka
serta menyediakan untuk mereka neraka Jahannam;
sedang neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.


Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi
dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Kami telah mengutusmu
(Muhammad) sebagai Rasul yang menjadi saksi ,
dan sebagai pembawa berita gembira
serta pemberi amaran (kepada yang ingkar).

supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan RasulNya,
dan supaya kamu kuatkan ugamaNya serta memuliakanNya,
dan supaya kamu beribadat kepadaNya pada waktu pagi dan petang.

Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu
mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah;
Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu

Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya
maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya;
dan sesiapa yang menyempurnakan
apa yang telah dijanjikannya kepada Allah,
maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar.

No comments:

Post a Comment