image

image

Wednesday, May 5, 2010

GRADE "A"

Dari Abu Qatadah bin Rib'i ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :
Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman :
"Aku fardhukan atas umatmu shalat lima (waktu = pen),
dan Aku menjanjikan suatu janji
yaitu orang yang menjaga shalat itu pada waktunya
maka Aku memasukkannya ke Syurga.
Barangsiapa yang tidak menjaganya maka tidak ada janji padaKu".
Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Dari Abu Qatadah ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda :
Allah berfirman :
"Sesungguhnya Aku menfardhukan atas umatmu shalat lima (waktu = pen).
Dan Aku janjikan janji bahwasanya
barangsiapa yang menjaga shalat itu pada waktunya,
maka Aku masukkan ke syurga.
Dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka tidak ada janjiKu padanya".
(Hadits ditakhrij oleh Abu Dawud).


Dari Abu Sa'id Al Khudri ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda :
"Apabila Allah menyelamatkan orang-orang mu'min dari neraka,
dan mereka beriman,
maka seseorang diantaramu tidak mendebatkan hak sahabatnya di dunia
lebih keras dari pada perdebatan orang-orang mu'min dengan Tuhan mereka
bagi saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke neraka".
Rasulullah saw. bersabda :
"Mereka berkata : "Wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami shalat bersama kami, berpuasa bersama kami dan hajji bersama kami,
namun Engkau memasukkan mereka ke neraka".
Lalu Tuhan berfirman :
"Pergilah kalian dan keluarkanlah orang-orang yang kamu kenal diantara mereka",
maka orang-orang mu'min datang kepada mereka,
lalu mengetahui rupa(wajah) mereka
karena neraka tidak memakan rupa (wajah) mereka.
Diantara mereka ada orang yang telah dibenamkan
di neraka sampai pertengahan betisnya
dan diantara mereka ada yang dibenamkan sampai kedua mata kakinya.
Lalu orang-orang mu'min mengeluarkan mereka,
kemudian mereka itu berkata :
"Tuhan kami, kami telah mengeluarkan
orang-orang yang telah Engkau perintahkan kepada kami",
Lalu Allah berfirman :
"Keluarkanlah orang-orang yang didalam hatinya ada iman seberat dinar,
kemudian orang­ orang yang di dalam hatinya ada iman seberat setengah dinar,
kemudian orang yang didalam hatinya ada iman seberat biji sawi".

Abu Sa'id berkata : "Barang siapa yang tidak membenarkan hal ini maka bacalah ayat ini :

"INNALLAAHA LAA YAZHLIMU MITSQAALA DZARRATIN WA INTAKU HASANATAN YUDLAA­'IFHAA WAYU'TI MILLADUNHU AJRAN 'AZHIIMAA "


(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendakiNya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar).
(An Nisa' : 48).

No comments:

Post a Comment