image

image

Friday, May 7, 2010

wa CERITA

Telah hampir datangnya
kepada manusia
hari perhitungan amalnya
sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.

Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan
yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu: satu,
melainkan mereka memasang telinga mendengarnya
sambil mereka mempermain-mainkannya -

Dengan keadaan hati mereka leka
daripada memahami dan mengamalkan maksudnya.

Dan orang-orang yang zalim itu,
berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata:
"Bukankah ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu?
Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu
sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?"


"Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan
(yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhluk-makhluk)
di langit dan di bumi;
dan Dia lah jua yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

(Mereka bukan sahaja menyifatkan Al-Quran itu sihir)
bahkan mereka menuduh dengan berkata:
"Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad,
bahkan perkara yang diada-adakan olehnya,
bahkan Muhammad sendiri seorang penyair.

maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat
sebagaimana mukjizat-mukjizat
yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu".

Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun
yang Kami binasakan sebelum mereka,
yang telah beriman kepada mukjizat
yang diberi kepadanya;

maka benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?

Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu
melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka
bukan malaikat);

maka bertanyalah kamu kepada AhluzZikri"
jika kamu tidak mengetahui

"Sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu
dengan wahyu Quran yang diturunkan Allah kepadaku);

dan sudah tentu orang-orang yang pekak
tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran,

maka janganlah kamu menjadi pekak
kerana azab Tuhan amatlah berat.

Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan
yang cukup
bagi orang-orang yang (cita-citanya) mengerjakan ibadat
(kepada Allah dengan berilmu).

Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.

"Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku
bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa,

maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?"

Sesungguhnya Allah mengetahui
akan perkataan yang kamu sebutkan dengan terus terang,
dan juga Ia mengetahui apa yang kamu sembunyikan .

No comments:

Post a Comment