image

image

Saturday, October 9, 2010

Mati sebelum mati or Die before death Part Two

mari sama sama kita perhatikan beberapa wahyu Allaah kepada kita
di petik dari Kitab Allaah


Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala alam langit dan bumi;
Dia menghidupkan dan mematikan;
dan tidaklah ada bagi kamu selain dari Allah sesiapa pun
yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. (At-Taubah 9:116)

Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati,
dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu.
Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya.
Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan
bagi orang yang terpedaya. (A-li'Imraan 3:185)

Wahai orang yang beriman!
Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa,
dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.
(A-li'Imraan 3:102)

.... "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih kehidupan (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam". (Al-Baqarah 2:132)

Bagaimana kamu tergamak kufuri Allah padahal kamu dahulunya mati ,
kemudian Dia menghidupkan kamu; setelah itu Dia mematikan kamu,
kemudian Dia menghidupkan kamu pula;
akhirnya kamu dikembalikan kepadaNya . (Al-Baqarah 2:28)

Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya,
dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan;
dan Allah sentiasa mengetahui akan orang yang zalim itu. (Al-Baqarah 2:95)
Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji (zina)
di antara perempuan-perempuan kamu,
maka carilah empat orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi
terhadap perbuatan mereka.
Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut,
maka kurunglah mereka (perempuan yang berzina itu) dalam rumah
hingga mereka sampai ajal matinya,
atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar . (An-Nisaa' 4:15)Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati,
berkatalah ia: "Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini,"
dan orang yang mati sedang mereka tetap kafir.
Orang yang demikian, Kami telah sediakan bagi mereka
azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (An-Nisaa' 4:18)

Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah ,
nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak
dan rezeki yang makmur;
dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah
dan RasulNya, kemudian ia mati, maka sesungguhnya
telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah.
Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (An-Nisaa' 4:100)

inshallah akan di sambung ke part 3

No comments:

Post a Comment