image

image

Saturday, March 20, 2010

Dia bertanya, bercerita, ...minta kita ber FIKIR

Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi
kepada mereka:
berapa banyak Kami telah binasakan
dari kamu-kaum yang terdahulu daripada mereka,
sedang mereka sekarang berulang-alik
melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu?
Sesungguhnya pada yang demikian
ada tanda-tanda bagi orang yang berakal fikiran.

Dan jika tidaklah
kerana telah terdahulu Kalimah Tuhanmu
dan satu tempoh yang ditentukan
nescaya balasan jenayah mereka sudah semestinya berlaku.


Oleh itu,
bersabarlah engkau akan apa yang mereka katakan,
dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu
sebelum matahari terbit
dan sebelum terbenamnya;
dan beribadatlah pada saat-saat
dari waktu malam
dan pada sebelah-sebelah siang;
supaya engkau redha .

Dan janganlah engkau menuju kan pandangan kedua matamu
dengan keinginan kepada apa yang telah Kami berikan
kepada beberapa golongan dari mereka
yang kafir itu menikmatinya,
yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini,
untuk Kami menguji mereka padanya;


sedang limpah kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.


Dan perintahkanlah keluargamu
serta umatmu mengerjakan sembahyang,

dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya.

Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu.
Dan kesudahan yang baik
adalah bagi orang yang bertaqwa.


Dan mereka yang kafir berkata:
"Mengapa ia tidak membawa kepada kami satu tanda mukjizat
dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya?"

Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan
dan khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan yang menerangkan
apa yang terkandung dalam Kitab-kitab yang dahulu?


Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan sesuatu azab
sebelum datangnya Rasul Kami membawa Al-Quran ini,
tentulah mereka akan berkata pada hari kiamat:

"Wahai Tuhan Kami!
Mengapa Engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang Rasul
supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu yang dibawanya,
sebelum kami menjadi hina , dan mendapat malu ?"


"Tiap-tiap seorang sedang menunggu;
maka tunggulah kamu!

Kemudian kamu akan mengetahui kelak siapakah

orang yang berada atas jalan yang lurus,
dan juga siapa yang mendapat petunjuk".

No comments:

Post a Comment