image

image

Tuesday, September 28, 2010

ISA ibni Maryam - JESUS?

"Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu,
oleh itu, beribadatlah kamu kepadaNya. Inilah jalan yang lurus".

"Siapakah penolong-penolongku kepada Allah ?".
Orang "Hawariyyuun" berkata:
"Kamilah penolong-penolong Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah sesungguhnya kami ialah orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah).

"Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan,
dan kami mengikut RasulMu; oleh itu suratkanlah kami beserta orang yang menjadi saksi ".

Dan orang (kafir) merancangkan tipu daya, dan Allah pula membalas tipu daya ; dan , Allah sebijak-bijak yang membalas tipu daya.

Allah berfirman: "Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna,
dan akan mengangkatmu ke sisiKu, dan akan membersihkanmu dari orang kafir, dan juga akan menjadikan orang yang mengikutmu mengatasi orang kafir , hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Akulah tempat kembalinya kamu, lalu Aku menghukum tentang apa yang kamu perselisihkan".

Adapun orang kafir, maka Aku akan menyeksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat, dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka; dan, Allah tidak suka kepada orang yang zalim.

Demikianlah, yang Kami membacakannya kepadamu sebahagian dari hujah-hujah keterangan , dan dari Al-Quran yang penuh dengan hikmat-hikmat.

Sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya:
"Jadilah engkau!" maka menjadilah ia.
Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu.
Maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang yang ragu-ragu.

Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk ugama Yahudi,
dan bukanlah ia seorang pemeluk ugama Kristian,
tetapi ia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim ,
dan ia pula bukanlah dari orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan juga Nabi ini serta orang yang beriman. Dan , Allah ialah Pelindung dan Penolong sekalian orang yang beriman.Segolongan dari Ahli Kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu; padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyedari .

Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu kufurkan ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenaranNya?

Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?Dan : "Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikut ugama kamu".
"Sesungguhnya petunjuk yang sebenar benarnya ialah petunjuk Allah".
"Sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas limpah kurniaNya,
lagi Meliputi pengetahuanNya.


Allah menentukan pemberian rahmatNya itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya;
dan , Allah mempunyai limpah kurnia yang besar.

"Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri ".


Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.


Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang telah berceri-berai
dan berselisihan sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan
yang jelas nyata ,
Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar.


hari itu ada muka menjadi putih berseri,
dan ada muka menjadi hitam legam.
Adapun orang yang telah hitam legam mukanya, :
"Patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman?
Oleh itu rasalah azab seksa neraka disebabkan kekufuran kamu itu".

Wahai orang yang beriman!
Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa,
dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.

Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah ,
dan janganlah kamu bercerai-berai;
dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan,
lalu Allah menyatukan di antara hati kamu ,
maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara.
Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka ,
lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu .
Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya,
supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya.

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan ,
dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik,
serta melarang daripada segala yang salah .

Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya.

No comments:

Post a Comment