image

image

Saturday, September 25, 2010

Ketahui lah

Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh,
kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu.
adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah.

"Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu,
sebagai pemberi amaran, dan pembawa berita gembira

Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu
kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadaNya;

supaya Ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik
hingga ke suatu masa yang tertentu,

dan Ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan
akan pahala kelebihannya itu;

dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya aku bimbang
kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar .


Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".

Ketahuilah!

Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan daripada Allah.

Ketahuilah!

Semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan;

sesungguhnya Ia Maha Mengetahui akan segala yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan.

Semuanya itu tersurat di dalam Kitab yang nyata .

No comments:

Post a Comment