image

image

Saturday, September 25, 2010

seMUga tahu dan mahu INGAT

Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang merasa takut
bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka ,
tiadalah bagi mereka pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah,
supaya mereka bertaqwa.


6/52
Dan janganlah engkau usir orang yang beribadat
dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang,
sedang mereka menghendaki keredhaanNya semata-mata.
Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amal mereka,
dan mereka juga tidak bertanggungjawab sesuatu pun
mengenai hitungan amalmu. Maka (sekiranya) engkau usir mereka,
nescaya menjadilah engkau dari orang yang zalim.

Dan demikianlah Kami uji sebahagian dari mereka
dengan sebahagian yang lain ; lalu orang yang kaya itu berkata :
"Inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah
kepada mereka di antara kami?
"Bukankah Allah lebih mengetahui akan orang yang bersyukur?"

Dan apabila orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami itu datang
kepadamu , maka katakanlah: "Mudah-mudahan kamu beroleh selamat!
Tuhan kamu telah menetapkan bagi diriNya untuk memberi rahmat :
bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan
dengan sebab kejahilannya,
kemudian ia bertaubat sesudah itu, dan berusaha memperbaiki ,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".


6/55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu ,
dan supaya jelas pula jalan orang yang berdosa.

"Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah
yang lain dari Allah. Aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu,
kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku,
dan tiadalah aku dari orang yang mendapat hidayah petunjuk".

"Sesungguhnya aku tetap berada di atas bukti-bukti yang nyata
dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya.
Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan ;
hanya Allah jualah yang menetapkan hukum;
Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan".


6/58
"Kalau ada padaku azab seksa yang kamu minta disegerakan
kedatangannya itu, nescaya selesailah perkara antaraku dengan kamu.
Dan Allah Maha Mengetahui akan orang yang zalim".

Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang ghaib,
tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dia lah sahaja;
dan Ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut;
dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan Ia mengetahuinya,
dan tidak gugur sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan
tidak gugur yang basah dan yang kering,
melainkan ada tertulis di dalam kitab yang terang nyata.

Dan Dia lah yang menidurkan kamu pada waktu malam,
dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari;
kemudian Ia bangunkan kamu padanya,
untuk disempurnakan ajal yang telah ditetapkan.
Kemudian kepadaNyalah tempat kamu kembali,
kemudian Ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu lakukan.

Dan Dia lah yang berkuasa atas sekalian hambaNya;
dan Ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal ,
sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu,
lalu diambil oleh utusan-utusan Kami; sedang mereka pula tidak cuai.


13/11
Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya dengan perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.

Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana ,
maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu,
dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong
dan melindungi mereka selain daripadaNya.

subhanallah walhamdulillah walailahaillallah wallahu akbar wahdahu laa syarikalah

No comments:

Post a Comment