image

image

Monday, September 27, 2010

Pesanan dan Peringatan

Allah tiada Tuhan melainkan Dia,
Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya.

Ia menurunkan kepadamu Kitab Suci dengan mengandungi kebenaran,
yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya,
dan Ia juga yang menurunkan Kitab-kitab Taurat dan Injil.

Sebelum , menjadi petunjuk bagi umat manusia.
Dan Ia juga yang menurunkan Al-Furqaan .
Sesungguhnya orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu,
bagi mereka azab seksa yang amat berat.
Dan , Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan azab seksa .

Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadaNya sesuatu pun
yang ada di bumi dan juga yang ada di langit.

Dia lah yang membentuk rupa kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakiNya.
Tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Dia lah yang menurunkan kepadamu Kitab Suci Al-Quran.
Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" ;
ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu isi Al-Quran.
Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" .
Oleh sebab itu - adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya .
Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya melainkan Allah.
Dan orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu ugama, berkata:" Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami"
Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang yang berfikiran.

"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya.

"Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia, untuk suatu hari yang tidak ada syak padanya".
Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.


Sebenarnya harta benda orang kafir, dan juga anak-pinak mereka tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari Allah sedikit juapun; dan mereka itulah bahan bakaran api neraka.

sama seperti keadaan kaum Firaun, dan orang yang terdahulu dari mereka;
mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, lalu Allah menyeksa mereka
disebabkan dosa-dosa mereka. Dan , Allah Maha berat azab seksaNya.

"Kamu akan dikalahkan dan akan dihimpunkan ke dalam neraka Jahannam,
dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan".


Dihiaskan kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu,
iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak;
harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak;
kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih;
dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman.
Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia.
Dan , pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya.

"Mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik
daripada semuanya itu?
Iaitu bagi orang yang bertaqwa disediakan di sisi Tuhan mereka
beberapa Syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya.
Disediakan juga pasangan-pasangan/ isteri-isteri yang suci bersih,
serta keredhaan dari Allah". Dan , Allah sentiasa Melihat akan hamba-hambaNya;

mereka >>>> orang yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka";

mereka >>>> orang yang sabar, dan orang yang benar , dan orang yang sentiasa taat , dan orang yang membelanjakan hartanya, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur.

Allah menerangkan, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia,
Yang sentiasa mentadbirkan dengan keadilan,
dan malaikat-malaikat serta orang yang berilmu ;
tiada Tuhan melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kehidupan di sisi Allah ialah Islam.
Dan orang yang diberikan Kitab itu tidak berselisih melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya;
semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka.
Dan, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah,
maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya.

Oleh sebab itu jika mereka berhujah membantahmu, maka katakanlah:
"Aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang yang mengikutku".

Dan bertanyalah kepada orang yang diberi Kitab, dan orang yang "Ummi" : "Sudahkah kamu mematuhi dan menurut ?"
Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk;
dan jika mereka berpaling , maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan .

Dan , Allah sentiasa Melihat sekalian hambaNya.

Sesungguhnya orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah
dan membunuh Nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar,
serta membunuh orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil
maka sampaikanlah berita yang mengembirakan mereka,
dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Mereka itulah orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia
dan di akhirat, dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun
yang dapat memberi pertolongan.

Tidakkah engkau pelik memikirkan terhadap sikap orang yang telah diberikan sebahagian dari Kitab Taurat, mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu dijadikan hakim di antara mereka.
Ahli-ahli satu puak dari mereka berpaling ingkar sambil menolak .

Yang demikian ialah disebabkan mereka berkata: "Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari sahaja yang boleh dihitung".

Mereka telah diperdayakan dalam ugama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan.

Oleh itu, bagaimana pula ketika Kami himpunkan mereka pada hari , yang tidak ada syak padanya; dan disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, balasan apa yang ia telah usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya.

"Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki,
dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki,
dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki.
Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

"Engkaulah yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam.
Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati,
dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup.
Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki,
dengan tiada hitungan hisabnya".

Janganlah orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman.
Dan sesiapa yang melakukan yang demikian
maka tiadalah ia dari Allah dalam sesuatu apapun,
kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti
dari pihak mereka . Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya . Dan kepada Allah jualah tempat kembali.

"Jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya,
nescaya Allah mengetahuinya; dan Ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

dihari tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia ;
dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya.
ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu.
Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya .
Dan , Allah Amat belas kasihan kepada hamba-hambaNya.

"Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku,
nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu.
Dan , Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

"Taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya.
Oleh itu, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka
kepada orang yang kafir.

Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, dan Nabi Nuh, dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat .

satu keturunan yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain.

Dan, Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.


subhanallahi walhamdulillah walailahaillallah wallahu akbar wahdahulaa syarikalah

No comments:

Post a Comment